Царството на Пиринския чай!

Съобщения до медиите

а 13.04.2023г. ТП ДГС КАТУНЦИ ще извърши въздушно пръскане на култури от черен бор в землищата на селата Петрово, Яново и Лехово.На 13.04.2023г. ТП ДГС КАТУНЦИ ще извърши въздушно пръскане на култури
от черен бор в землищата на селата Петрово, Яново и Лехово.

Третирането ще се извърши срещу насекомен вредител– ръждива борова
листна оса с биологични препарати Синеис 480 СК и Акарзин, във връзка с
предписания на ЛЗС-Софи