Царството на Пиринския чай!

Договаряне без предварително обявление

ДГС Катунци

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още
<p><span font-size:="" font-variant-ligatures:="" google="" style="color: rgb(32, 33, 36); font-family: ">Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР на основен ремонт и реконсрукция на етап III от км.10+428.61 до км.15+655.65 на траен горски път &quot;Междурек-Стамов чукар-Джамията&quot;</span></p>