Царството на Пиринския чай!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Катунци

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 42637.00 Първа: 14.08.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 52686.00 Първа: 14.08.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 85876.00 Първа: 14.08.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 67067.00 Първа: 14.08.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2330 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42934.00 Първа: 14.08.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2329 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19294.00 Първа: 14.08.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2300 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 95767.00 Първа: 14.08.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 70602.00 Първа: 14.08.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2327 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 31839.00 Първа: 30.06.2023
Втора: 30.06.2023

ДГС Катунци

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 48717.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Катунци

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 102096.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Катунци

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68068.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Катунци

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 130071.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Катунци

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 78323.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Катунци

Обект: 2300 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 109896.00 Първа: 20.04.2023
Втора: 20.04.2023

ДГС Катунци

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68854.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 61716.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 50595.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 14445.00 Първа: 30.06.2023
Втора: 30.06.2023

ДГС Катунци

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 34197.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 63042.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 82104.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 47462.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 91658.00 Първа: 10.03.2023
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2323 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 44979.00 Първа: 30.06.2023
Втора: 30.06.2023

ДГС Катунци

Обект: 2322 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17931.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2320 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 15274.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2319 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23381.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2318 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16270.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 28801.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 12484.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 38852.00 Първа: 30.06.2023
Втора: 30.06.2023