Царството на Пиринския чай!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Катунци

Обект: 2323 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 43767.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2322 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 17931.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2320 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 15274.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2319 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 23381.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2318 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 16270.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2309 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 28801.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2304 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 12484.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2303 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 38880.00 Първа: 10.02.2023
Втора: 10.02.2023