Царството на Пиринския чай!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Катунци

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 14390.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Катунци

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 126865.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Катунци

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 36601.00 Първа: 15.05.2024
Втора: 15.05.2024

ДГС Катунци

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 49704.00 Първа: 15.05.2024
Втора: 15.05.2024

ДГС Катунци

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 37559.00 Първа: 22.02.2024
Втора: 22.02.2024

ДГС Катунци

Обект: 2411 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59642.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2410 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 31844.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25326.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 74578.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 161346.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 28728.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 57391.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 70276.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 50689.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2409 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 163174.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2408 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 94588.00 Първа: 11.06.2024
Втора: 11.06.2024

ДГС Катунци

Обект: 2407 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 67704.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024

ДГС Катунци

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 71598.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024