Царството на Пиринския чай!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Катунци

Обект: 2325-ДД Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 9197.00 Първа: 22.02.2024
Втора: 22.02.2024