Царството на Пиринския чай!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Катунци

Обект: 2219с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15639.00 Първа: 23.06.2022
Втора: 30.06.2022