Царството на Пиринския чай!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Катунци

Обект: 2316 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 21821.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 44133.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 102190.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 113820.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 67471.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 111108.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 125531.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2325 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 86966.00 Първа: 13.12.2022
Втора: 13.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2315МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 80851.00 Първа: 13.12.2022
Втора: 13.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2302МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 87575.00 Първа: 13.12.2022
Втора: 13.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2301МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 91801.00 Първа: 13.12.2022
Втора: 13.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2324 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 83193.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2321 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 66569.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2317 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 68199.00 Първа: 09.12.2022
Втора: 09.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2219с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15639.00 Първа: 23.06.2022
Втора: 30.06.2022