Царството на Пиринския чай!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Катунци

Обект: 2210-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36829.00 Първа: 29.09.2022
Втора: 29.09.2022

ДГС Катунци

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31955.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 28.06.2022

ДГС Катунци

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36332.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 28.06.2022

ДГС Катунци

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28006.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 28.06.2022

ДГС Катунци

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 66121.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2210-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29641.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2203-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22620.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23780.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 01.01.1970