Царството на Пиринския чай!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Катунци

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 58368.00 Първа: 26.06.2023
Втора: 26.06.2023

ДГС Катунци

Обект: 2325 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28138.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2324 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 32593.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2321 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14372.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15726.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 53481.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46773.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023

ДГС Катунци

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 51158.00 Първа: 07.02.2023
Втора: 07.02.2023