Царството на Пиринския чай!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Катунци

Обект: 2222 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 16971.00 Първа: 29.09.2022
Втора: 29.09.2022

ДГС Катунци

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с явно наддаване 41056.00 Първа: 29.09.2022
Втора: 29.09.2022

ДГС Катунци

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 42197.00 Първа: 23.06.2022
Втора: 30.06.2022

ДГС Катунци

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 65788.00 Първа: 23.06.2022
Втора: 30.06.2022