Царството на Пиринския чай!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Катунци

Обект: 2333 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5240.00 Първа: 26.04.2024
Втора: 26.04.2024