Царството на Пиринския чай!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Катунци

Обект: 2315МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28709.00 Първа: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2302МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27855.00 Първа: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2325 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 27293.00 Първа: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2324 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 30016.00 Първа: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2321 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23243.00 Първа: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2316 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9883.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2314 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14296.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2313 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 49080.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2308 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 42543.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2307 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26300.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2301МТ Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 34878.00 Първа: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2317 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 25758.00 Първа: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2306 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 43577.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2305 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 46858.00 Първа: 21.12.2022
Втора: 21.12.2022

ДГС Катунци

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14672.00 Първа: 21.10.2022
Втора: 21.10.2022

ДГС Катунци

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36829.00 Първа: 29.09.2022
Втора: 29.09.2022

ДГС Катунци

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 31955.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 28.06.2022

ДГС Катунци

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36332.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 28.06.2022

ДГС Катунци

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 28006.00 Първа: 28.06.2022
Втора: 28.06.2022

ДГС Катунци

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 66121.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2210-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29641.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2203-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 22620.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДГС Катунци

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 23780.00 Първа: 11.02.2022
Втора: 01.01.1970